Cennik

Analiza skł‚adu ciał‚a
 • dokonanie pomiaru za pomocą profesjonalnego urządzenia
Cena 20 zł‚
Pierwsza wizyta - konsultacja ok. 1 godziny
 • konsultacja wstę™pna
 • pomiar skł‚adu ciał‚a za pomocą specjalistycznego urządzenia
 • pomiary antropometryczne, określenie wskaźników: WHR, BMI
 • szczegółowy wywiad żywieniowy (w celu poznania sposobu żywienia pacjenta)
 • Analiza dotychczasowych nawyków żywieniowych i wskazanie popeł‚nianych błędów żywieniowych poznanie preferencji żywieniowych pacjenta, który chce skorzystać z indywidualnego jadł‚ospisu
 • Indywidualne zalecenia dietetyczne
Cena 100 zł
Wizyta kontrolna
 • rozmowa na temat efektywnosci zastosowanej terapii, omówienie wyników
 • monitorowanie postę™pu dietoterapii
 • pomiar skł‚adu ciał‚a
 • pomiary antropometryczne
Cena 70 zł
Program dietetyczny tygodniowy
 • jadł‚ospis tygodniowy uwzglę™dniający indywidualne preferencje
Cena 80 zł
Program dietetyczny dwu-tygodniowy
 • jadł‚ospis dwu-tygodniowy uwzglę™dniający indywidualne preferencje
 • zmiana jadłospisu w trakcie kuracji
Cena 140 zł
Program dietetyczny cztero-tygodniowy
 • jadł‚ospis cztero-tygodniowy uwzglę™dniający indywidualne preferencje
 • zmiana jadłospisu w trakcie kuracji
Cena 250 zł
Żywienie kobiet w ciąży i mam karmiących
 • szczegółowy wywiad dietetyczny (w celu poznania sposobu żywienia pacjentki)
 • omówienie dotychczasowego sposobu żywienia pacjentki
 • określenie podstawowej przemiany materii
 • wskazanie źródeł witamin i składników mineralnych niezbę™dnych w czasie ciąży lub podczas karmienia piersią
 • zalecenia żywieniowe dotyczące kobiet w ciąży lub mam karmiących
Cena  150 zł‚
Żywienie dzieci
 • jadł‚ospis tygodniowy uwzglę™dniający indywidualne preferencje
 • zmiana jadłospisu w trakcie kuracji
Cena 80 zł
Program dietetyczny w jednostkach chorobowych
 • jadł‚ospis tygodniowy
 • zmiana jadłospisu w trakcie kuracji
Cena 100 zł
Analiza pierwiastkowa włosa EHA
 • diagnoza stanu zdrowia na podstawie analizy pierwiastkowej włosa
Cena 349 zł


Do góry